1796 Noordeinde WZ hoek gang ZZ


[H Jan Dirksz van Saenen]
TP-1561, 1796, Jan Dirksz, koopman, 23 L.
H-1565, Maerten Jansz, coman, tbv Hendrik Claesz, bakker, oudste zv Claes Alewijnsz en Maritge Jacobs, HEE Noordeinde hoek Molenstraat, W en N Jan Dirksz, coman, Z en O de heerstraten (966)
H-1571, Maerten Jansz, koopman, tbv Dirk Cornelisz, bakker, HEE Noordeinde, O en Z de heerstraten, W en N Jan Dirksz, koopman, vrijwaring voor het aan Maerten verkochte HEE Noordeinde (156)
H-1579, Elsge Sieren, wedv Maerten Jansz, koopman, haar HEE NO hoek Molenstraat, N Jan Dirksz, koopman, O het Noordeinde, Z de heerstraat, W voorsz Jan Dirksz (815)
H-1581, Elsge Sieren, weduwe van Maerten Jansz, koopman, en haar zwager Pieter Claesz, borg Pieter Claesz van Leeuwen, en Huijg Joppen, getrouwd met Catharina Claes, vroeger wedv Sier Sieren, HEE Molenstraat hoek Noordeinde, W en N de kv en erfgenv Jan Dirksz, koopman, als vrijwaring voor een HEE en twee morgen in het Westeinde (894)

H-1582, Jan Hackfort, kistenmaker, HEE Molenstraat, N Pieter Jansz, goudsmid, O Hendrik Theunisz, snijder, Z de heerstraat, W Jans lege erf (1052)
H-1582, Willem van Berendrecht, HEE Molenstraat, Z de heerstraat, O Dirk Reijniersz, wielmaker, en Pieter Jansz, goudsmid, N Mr Johan van Treslong, president HR, W Jannetge Louris, wedv Willem Dirksz, schoenmaker, in de Gasthuisgang (1129)
H-1583, Baptista Jansz, droogscheerder, tbv Dirk Cornelisz, bakker te Dordrecht, HEE en halve poort, Noordeinde, Z en W Pieter Jansz van Saenen, goudsmid, N Philipge Philips, wedv Cornelis Claesz, O de heerstraat, wegens koop voor 500 gld (1327)
K-1585, 364, Pieter Jansz, goudsmid, 5 sch
K-1605, 49, Pieter Jansz, goudsmid, huisje 2 st
K-1605, 49, Pieter van Saenen, goudsmid, 8 st

1841 Noordeinde WZ, een tuin


TP-1561, 1841, Elsge in de Bonte Hond, tuin, 30 st.
T-1564, Elsge Jans, wedv Jan Woutersz > Mr Louris de Veau, chirurgijn, HEE met gang en poort, Noordeinde, Z Maritge Matthijssen, N Mr Dominicus Boot, raad, strekkend van de heerstraat tot de sloot van de gasthuisweide (948)
H-1583, Barbara Marinusse Coopal, wedv Dirk Ariensz, chirurgijn, tbv Adriaen Lourisz, molenmeester, erf Noordeinde, Z de tuin van Gerrit Corsbergen, procureur, W het bleekveld van Maerten Matthijssen, N Mr Louris, chirurgijn, O de heerstraat, wegens koop voor 106 gld (1324)

1993 Hoge Nieuwstraat NZ in een steegje


[H de wedv Balthasar van Hogelande]
TP-1561, 1993, jvr Balthasars, verhuurd aan Commertge, wedv Jan [Nanning?], 3 L, pro Deo.
[1570 dezelfde]

[1571 Reijer van der Does, tuin en huisje]
H-1578, Hendrik Munte, tbv Arent Engebrechtsz, zijn HEE Voorhout, O Hr Willem Goossen, Z de tuin van Reijnier van der Does, rekenmeester, W het steegje naar de Hoge Nieuwstraat, N de heerstraat (664)
H-1583, Philips Doubleth, rekenmeester, tbv Mr Scipio Bovetis, HEE Voorhout, Z de scheidingsmuur van Reijer van der Does, rekenmeester te Utrecht, W voorheen Hendrik Lambrechtsz, deurwaarder, N de heerstraat, wegens koop (1322)
K-1605, 66, Het huisje van Reijer van der Does in het steegje, 2 st

1980 Voorhout ZZ, twee huizen


[H Jvr Anna Ruijgrock]
TP-1553, de wedv Dirk van Leeuwen, twee huizen, 31 L (37)
TP-1561, 1980, de wedv Dirk van Leeuwen, twee huizen, 32 L.
[1571 Mr Scipio Bovetis]
H-1572, Adriaen Jacobsz Exalto voor jvr Machtelt van Leeuwen, wedv Dirk van Leeuwen, wnd te Brussel, tbv Willem Goossen, kanunnik van de hofkapel, een rente wegens transport van het sterfhuis van Dirk, haar aangekomen door koop en kaveling tussen haar en Josina, Margaretha, Jacob en Mr Scipio Bovetis als mv Agatha van Leeuwen dd 1570. Belend O Daniel van Barlaer, W Hendrik Lambrechtsz de Meestere, deurwaarder HvH, Z de tuin van Reijer van der Does, rekenmeester, N het Voorhout (227)
H-1578, Hendrik Munte, tbv Arent Engebrechtsz, zijn HEE Voorhout, O Hr Willem Goossen, Z de tuin van Reijnier van der Does, rekenmeester, W het steegje naar de Hoge Nieuwstraat, N de heerstraat (664)
H-1580, Hendrik Lambrechtsz de Munter, HEE Voorhout, N de heerstraat, O Mr Scipio, Z de tuin van Reinier Verdoes, rekenmeester, W het steegje, met vermelding van zijn zoon Lodewijk, mv Catharina Exalto te Haringhuijsen (836)
H-1582, Dirk Hanneman, secretaris HvH, tbv Daniel van Barlaer, HEE Voorhout, O Anna Cornelisse, wedv Jan Claesz Houck, Z en W Mr Scipio Bovetis, N de heerstraat, wegens koop voor 850 gulden. Het HEE is gehuurd door Mr Reijnaert van Hettinga alias Craenhals (1036)
H-1583, Philips Doubleth, rekenmeester, tbv Mr Scipio Bovetis, HEE Voorhout, Z de scheidingsmuur van Reijer van der Does, rekenmeester te Utrecht, W voorheen Hendrik Lambrechtsz, deurwaarder, N de heerstraat, wegens koop (1322)

1981 Voorhout ZZ


?? H-1542, Jan Otsiersz, tbv Maritge Wouters, land aan de zuidzijde van het bos en een HEE Voorhout, O Hr Pieter Houttuijn, Z Mr Balthasar van Hoogelande, advocaat, W het steegje van het Voorhout naar de Hoge Nieuwstraat, N de heerstraat (286)
H-1542, Hr Pieter Maertensz Houttuijn, priester, tbv Arent Jansz, waard in de Pauw, HEE daar hij nu woont, Voorhout, O Dirk van Leeuwen, W Jan Otsiersz, Z Mr Balthasar van Hoogelande, N de heerstraat (296)
TP-1553, Hendrik de deurwaarder, 12 L (37)
[H Hendrik Lambrechtsz]
TP-1561, 1981, Hendrik de deurwaarder, 15 L.
H-1572, Adriaen Jacobsz Exalto voor jvr Machtelt van Leeuwen, wedv Dirk van Leeuwen, wnd te Brussel, tbv Willem Goossen, kanunnik van de hofkapel, een rente wegens transport van het sterfhuis van Dirk, haar aangekomen door koop en kaveling tussen haar en Josina, Margaretha, Jacob en Mr Scipio Bovetis als mv Agatha van Leeuwen dd 1570. Belend O Daniel van Barlaer, W Hendrik Lambrechtsz de Meestere, deurwaarder HvH, Z de tuin van Reijer van der Does, rekenmeester, N het Voorhout (227)
H-1578, Hendrik Munte, tbv Arent Engebrechtsz, zijn HEE Voorhout, O Hr Willem Goossen, Z de tuin van Reijnier van der Does, rekenmeester, W het steegje naar de Hoge Nieuwstraat, N de heerstraat (664)
H-1580, Hendrik Lambrechtsz de Munter, HEE Voorhout, N de heerstraat, O Mr Scipio, Z de tuin van Reinier Verdoes, rekenmeester, W het steegje, met vermelding van zijn zoon Lodewijk, mv Catharina Exalto te Haringhuijsen (836)
H-1583, Philips Doubleth, rekenmeester, tbv Mr Scipio Bovetis, HEE Voorhout, Z de scheidingsmuur van Reijer van der Does, rekenmeester te Utrecht, W voorheen Hendrik Lambrechtsz, deurwaarder, N de heerstraat, wegens koop (1322)

K-1585, 535, Maritgen Barthouts, 2 sch.
K-1605, 66, Bart Gerritsz weduwe, 4 st.