2577 Zuideinde OZ hoek Voldersgracht NZ


H-1542, Jacob Arentsz, wielmaker, tbv Anna Willems van Vianen, HEE Zuideinde, N Willem de bakker, Z de Voldersgracht, O Jan Claer? de volder, W de heerstraat (278)
TP-1553, Jacob wielmaker, 7 L (71)
[H Jacob Arentsz, wielmaker]
TP-1561, 2577, Jacob de wielmaker, 8 L.
H-1564, Jacob Jacobsz de Cat, HEE in den Raam, Zuideinde, achteruit strekkend op de Voldersgracht, Z en W Leendert de wever en daaraan Lijsbeth van Montfoort, O van het huis op de gracht Cornelis Jacobsz, Z de gracht, W van het huis op de gracht Jacob Aertsz, wielmaker, Z voorsz Jacob, W de heerstraat (887)
H-1568, Jacob Arentsz, wielmaker, HEE Zuideinde hoek Voldersgracht, N en O Jacob de Cat, Z en W de heerstraten (739)
H-1568, Jacob de Cat, HEE Zuideinde in de Raam, N en O voorsz Jacob en Cornelis Arentsz, wielmaker, Z Jacob de wielmaker, W de heerstraat (745)
H-1569, Jacob Jacobsz de Cat, vleeshouwer, HEE de Gulden Raam, Zuideinde, N Leendert de linnenwever, O Cornelis Jacobsz, Z Jacob de wielmaker, W de heerstraat (799)

H-1570, Cornelis Dirksz, vettewarier, HEE Zuideinde bij de brug, N en O Jacob Jacobsz de Cat, vleeshouwer, Z en W de heerstraten (840)

H-1587, Pieter Ariensz Luck, vleeshouwer, tbv Jacob Ariensz, HEE Zuideinde hoek Voldersgracht aan de wagenbrug, N Haddeman Pietersz, vleeshouwer, O Arent Claesz, kistenmaker, Z en W de heerstraten, wegens koop voor 1325 gld (580)

2566 Zuideinde OZ, vaak beschouwd als een huis samen met 2567


TP-1561, 2566, Adriaen Brandewijnman, verhuurd aan Jan de schilder, 15 L.
HB-1561, Adriaen Jacobsz Brandewijnman (425)
H-1567, Jacob Ariensz, lakenkoper, HEE van zijn vader Adriaen Jacobsz, Zuideinde, N Hendrik Claesz, bakker, O de ververssloot, Z Fransge Splinters, W de heerstraat (706)
1568, Maerten Hendriksz, Hendrik Claesz, bakker, Jan Claesz Clickert alias jonge Jan en Hendrik Jacobsz, kistenmaker, verklaren te verkopen een rente. Hendrik Claesz verbindt zijn HEE in het Zuideinde, N Sier Pietersz, wielmaker, O de Ververssloot, Z Adriaen Brandewijnman, W de heerstraat.
1569, Borg is Hendrik Claesz, bakker, met zijn huis in het Zuideinde, N Sier Pietersz, O de Verwerssloot, Z Adriaen Jacobsz, brandewijnman, W de heerstraat.
H-1571, Hendrik Claesz, bakker, HEE Zuideinde, O de Ververssloot, N Sier Pietersz, wielmaker, W de heerstraat, Z de wedv Adriaen Jacobsz Brandewijnman (81)
H-1585, Cornelis Jacobsz de Recht, tbv Jacob Ariensz van den Burgh, HEE Zuideinde, Z en O voorsz Jacob, N Pieter Sanguin, deurwaarder HvH, W de heerstraat, wegens koop voor 550 gld (311)
H-1586, Jacob Ariensz tbv Pieter Ariensz Luck, vleeshouwer, zijn HEE Zuideinde, N Cornelis de Recht en Pieter Sanguin, O de verwersloot, Z Cornelis Willemsz, W de heerstraat, vrijwaring voor een verkocht HEE (579)

2567 Zuideinde OZ, vaak beschouwd als een huis samen met 2566


TP-1553, Adriaen brandewijnman, 21 L (70)
TP-1561, 2567, Adriaen Brandewijnman, 29 L.
HB-1561, deselve Adriaen Jacobsz Brandewijnman (425)
H-1563, Jacob Ariensz, lakenkoper, HEE van Adriaen Jacobsz, verkopers vader, Zuideinde, O het erf van de heer van Speijk, rekenmeester, Z Francine Jacobs, wedv Jan Splintersz, W de heerstraat, N voorsz Adriaen Jacobsz (696)
H-1582, Dirk Cornelisz alias dronken Dirkge tbv Maritge Ewouts, wedv Zeger Ariensz, smid, HEE Voldersgracht, O Arent de kistenmaker, Z de heerstraat, W Jacob Ariensz vd Burgh, N HEE van wijlen Jacob de Cat, wegens koop voor 100 gld (1061)
H-1584, Arent Claesz, timmerman, HEE Voldersgracht, O desz Arent, W Jacob Ariensz van den Burgh, N Haddeman Pietersz, Z de gracht ()
H-1584, Borg is Cornelis Dirksz, schipper, vier HEE, Gracht, W Jacob van den Burgh, O Jan Proper, N Matthijs Ewoutsz, timmerman, Z de gracht, wegens levering van hout (186b)
K-1585, 1006, Jacob Ariensz, 30 sch.
H-1585, Jacob Ariensz van den Burgh, HEE Zuideinde, N een verkocht HEE en Pieter Sanguin, deurwaarder HvH, O de dwarssloot, Z jvr Splinters, W de heerstraat, vrijwaring voor voorsz HEE (310)
H-1585, Cornelis Jacobsz de Recht, tbv Jacob Ariensz van den Burgh, HEE Zuideinde, Z en O voorsz Jacob, N Pieter Sanguin, deurwaarder HvH, W de heerstraat, wegens koop voor 550 gld (311)
H-1586, Cornelis Willemsz van Noorderwiel, tbv Mr Louris Mock, pensionaris van Middelburg, als mv jvr Leonora Artus [wedv Pouwels Splinter], HEE Zuideinde, O de verwerssloot, W de heerstraat, Z Jan van der Wiele, N Jacob Ariensz van der Burgh, wegens (koop voor?) 2000 gld (434)
H-1586, Jacob Ariensz tbv Pieter Ariensz Luck, vleeshouwer, zijn HEE Zuideinde, N Cornelis de Recht en Pieter Sanguin, O de verwersloot, Z Cornelis Willemsz, W de heerstraat, vrijwaring voor een verkocht HEE (579)

2568 Zuideinde OZ


TP-1553, de wedv Jan Splinter, 30 L (70)
TP-1561, 2568, de wedv Jan Splintersz, 37 L.
HB-1561, de wedv Jan Splinter, genaamd Fransge Jacobs (425)
HB-1561, deselve weduwe (425)
H-1563, Jacob Ariensz, lakenkoper, HEE van Adriaen Jacobsz, verkopers vader, Zuideinde, O het erf van de heer van Speijk, rekenmeester, Z Francine Jacobs, wedv Jan Splintersz, W de heerstraat, N voorsz Adriaen Jacobsz (696)
H-1567, Jacob Ariensz, lakenkoper, HEE van zijn vader Adriaen Jacobsz, Zuideinde, N Hendrik Claesz, bakker, O de ververssloot, Z Fransge Splinters, W de heerstraat (706)
K-1585, 1005, de wedv Jan Splintersz, 3 sch.
H-1585, Jacob Ariensz van den Burgh, HEE Zuideinde, N een verkocht HEE en Pieter Sanguin, deurwaarder HvH, O de dwarssloot, Z jvr Splinters, W de heerstraat, vrijwaring voor voorsz HEE (310)
H-1586, Cornelis Willemsz van Noorderwiel, tbv Mr Louris Mock, pensionaris van Middelburg, als mv jvr Leonora Artus [wedv Pouwels Splinter], HEE Zuideinde, O de verwerssloot, W de heerstraat, Z Jan van der Wiele, N Jacob Ariensz van der Burgh, wegens (koop voor?) 2000 gld (434)
H-1586, Jacob Ariensz tbv Pieter Ariensz Luck, vleeshouwer, zijn HEE Zuideinde, N Cornelis de Recht en Pieter Sanguin, O de verwersloot, Z Cornelis Willemsz, W de heerstraat, vrijwaring voor een verkocht HEE (579)

2389 Spui WZ in St Jeroen


?? HB-1561, Barbara Gerrits, weduwe van Gerrit Huijgen, metselaar (435)
TP-1561, 2389, Jacob Pietersz Hartgen, 9 L.
[1569 Jacob Pietersz Hartgen]
H-1570, Jan Pietersz Backer, HEE Spui, Z Jan Jacobsz, waard in St Jeroen, N en W Arent Pietersz, O de heerstraat (830)
H-1571, Jan Pietersz Backer, bode HvH, tbv Rochus Arentsz, schipper, HEE Turfmakt, Z Jan Jacobsz, W en N Arent Pietersz, O de heerstraat en het Spui, voor het door hem verkochte HEE Spui WZ (161)
H-1571, Cornelis Dirksz, schipper, HEE Spui WZ, Z Jan Ariensz, W de tuin van Jan Jacobsz, N desz huis, O de heerstraat (105)
H-1572, Jan Pietersz, bakker op het Spui, HEE Spui, Z Jan Jacobsz, N en W Arent Pietersz, O de heerstraat, wegens koop van tarwe en rogge (226)
H-1572, Jan Jacobsz, HEE St Jeroen, Spui, Z Cornelis Dirksz, schipper, W de erfgenamen van Jan van Voorburg, N Jan Pietersz Backer, O de heerstraat (308)
H-1578, Harper Gerritsz, bode HvH, tbv Jan Dirksz, metselaar te Brielle, zijn HEE Voldersgracht, O de erfgenv Wilthemdoen, Z het erf van Jan Jacobsz in St Jeroen, W de erfgenv Leen scheepmakers, N de heerstraat, vrijwaring voor het Jan aan Harper verkochte HEE (674)
H-1582, Harper Gerritsz, bode HvH, tbv Lucia Willems, wedv Floris Woutersz, HEE Voldersgracht, O de erfgenv Hendrik Vrancken, Z Jan Jacobsz, W de erfgenv Magdaleen scheepmakers, N de heerstraat, wegens koop voor 49 gld (994)
H-1583, Katrijne Gerrits, wedv Pieter Cornelisz, schoenmaker, tbv Maritge Jans, zeepziedster te Amsterdam, HEE de Witte Valk met een huisje daarachter, Spui, Z Jan Jacobsz in St Jeroen, W de erfgenv Hendrik Wiltshemdoen, N Neel Done[sic] Ariensz tot Delft, O de heerstraat, wegens koop voor 575 gld (1384)
K-1585, 1097, Jan Jacobsz, 5 sch.
H-1586, Aechte Dirks, wedv Floris Ariensz, tbv Harper Gerritsz, bode HvH, HEE Voldersgracht, O de erfgenv Hendrick Vrancken, Z Jan Jacobsz, W de erfgenv Magdalena scheepmakers, N de heerstraat, wegens koop voor 57 L (578)
H-1589, Gillis Jansz, timmerman, tbv Cornelis Dirksz, schipper, HEE Spui, N en W Jan Jacobsz, barbier, Z Jan Ariensz, schuitvoerder, O het Spui, wegens koop (1016)

H-1592, Gerritge Gerrits, weduwe van Cornelis Ariens, tbv Anna Jans, HEE Voldersgracht, Z Huijg Leendertsz, waard in St Jeroen, W Aegte Dirks, N de heerstraat, O de erfgenamen van Hendrik Wilthemdoen, vrijwaring voor het haar verkochte HEE Molenstraat (116)